برچسب: کدخدا زاده

0

دیدار مهندس کشت زر با مهندس کدخدا زاده معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

دیدار مهندس کشت زر نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری با مهندس کدخدا زاده معاون ساخت و توسعه راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خصوص آخرین وضعیت برخی از...