برچسب: هلدینگ

0

جلسه مهندس کشت زر با مهندس نژاد سلیم مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس

جلسه دو ساعته مهندس کشت زر نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری با مهندس نژاد سلیم مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس ظهر امروز مهندس کشت زر #نماینده_مردم_بهبهان_و_آغاجاری با مهندس نژاد سلیم مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی...