دسته: اخبار

1

کشت زر ، پدیده انتخابات مجلس بهبهان

حبیب الله کشت زر، شهردار نامدار و پرتلاش زیدون بدون شک پدیده ی انتخابات مجلس امسال بهبهان است. وی با برنامه ریزی منظم و ارتباط چهره به چهره بدون نیاز داشتن به پایگاه و...