دسته: اخبار

0

سند دستور غیرقانونی دولت برای اجرای پروژه های انتقال آب کوهرنگ ۳ و بهشت آباد که منجر به اعتراض نمایندگان خوزستان شد

  اتحاد خوزستان براى رسیدگى به تبعیض دولت تدبیر، همه ى مصاحبه ها وهشدارهاى نمایندگان استان در مورد بى اهمیتى دولت به بودجه استان و انتقال آب با مصوبه محرمانه دولت برهمه عیان شد....

0

اخبار تصویری : بازدید مهندس کشت زر از مدارس استثنایی شهرستان بهبهان

نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری با بازدید از دبستان ابتدایی باغچه بان و دبیرستان استثنایی دخترانه بنفشه از نزدیک در جریان وضعیت آموزشی و مشکلات این قشر از دانش آموزان مستعد قرار گرفتند....