نویسنده: admin

0

دیدار مهندس کشت زر با مهندس کدخدا زاده معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

دیدار مهندس کشت زر نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری با مهندس کدخدا زاده معاون ساخت و توسعه راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خصوص آخرین وضعیت برخی از...

0

جلسه مهندس کشت زر با مهندس نژاد سلیم مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس

جلسه دو ساعته مهندس کشت زر نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری با مهندس نژاد سلیم مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس ظهر امروز مهندس کشت زر #نماینده_مردم_بهبهان_و_آغاجاری با مهندس نژاد سلیم مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی...